Eng Delegatioun vum Schülercomité a vun den Ëmweltdelegéierten vun der 7C waren haut, zesumme mat hirem Begleeder, an d’FNEL fir un der Formatioun “Visionäre: Demokratiekultur an eise Lycéeën” deelzehuelen.
Organisatioun: Mouvement écologique, Zentrum fir politesch Bildung a CNEL.