Bravo un all eis 23 Schüler déi 7km ronderëm de Séi gelaf sinn. Dir waart richteg gutt!