Schonns fir déi 3ten Kéier gëtt den ZOOM DÄIN JOB bei eis am Lënster Lycée  organiséiert. Den 19.März vun 8h30-12h30 wäerten am Atrium eng ganz Reih Stänn mat Betriber an Associatiounen stoen.  Hei hu der déi eemoleg Geleeënheet iech iwwert ganz ënnerschiddlech Beruffer, ewéi z.B. den Infirmier, Coiffer, Elektriker, Zaldot asw. z’informéieren.

Kommt roueg bis laanscht a loosst iech inspiréieren.

For the third time already ZOOM DÄIN JOB is being organized at the Lënter Lycée.  On March 19th from 8.30 am to 12.30 pm you will find a lot of stands with companies and associations in the atrium. Here you have the unique opportunity to get inform about very different career possibilities, such as being a nurse, a hairdresser, an electrician, a soldier etc. Come over and be inspired.