Schoulpartnerschaft

15/09/2022

School exchange program with Wisconsin

27.Juli : Visit an der Lëtzbuerger Ambassade zu Washington DC fir iwwert de Projet vum Austauschprogram mat dem Wisconsin ze schwätzen.

D’Ambassadrice Nicole Bintner an den Konsul Frank Biever haten éiss ganz häerzlech empfaangen an mir hunn iwwert eng méiglech Co-Opratioun an Ënnerstëtzung an dem Projet diskutéiert.


Artikel am Lëtzebuerger Wort vum 15. Juli 2022